Nya regler för last på gång. De regler för överlast på husbilar och husvagnar som gäller nu är på gång att ändras. Den väsentliga ändringen gäller att procenten på överlast inte ska räknas mot lastvikten utan på totalvikten. 0. Överlast kan stå dig dyrt.

1596

ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla 128, Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last Anm: 

trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att … 5 § En varningsbil får användas för högst tre fordon eller fordonståg som transporterar bred odelbar last. 6 § Varningsbilen ska vara en personbil eller en lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Inget fordon får vara kopplat till varningsbilen.

  1. Goteborgska skamt
  2. Numeriska
  3. Doktorexamen noten
  4. Besiktning av lagenhet
  5. Deklaration papper
  6. 64 pund till sek

Istället för att lägga tid på att eskortera breda lastbilar kan nu polisen fokusera på annan verksamhet och istället kontrollera att vägtransportledarna utför sina uppdrag i enlighet med … Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm. Lasten (båten) får inte vara bredare än 260 cm. Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2, se länk i menyn till höger). Hej. Vi har en båt som är 308cm bred.

Här anges Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten). Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl. last …

2. Redskap som används i Vikt- och dimensionsbestämmelser. (Grundregler i trafikförordningen .).

Fordonets bredd med last inräknad får högst vara 260 centimeter bred. Lasten får högst skjuta ut 20 centimeter åt sidorna. Dessa regler gäller när du kör på allmän väg. Det finns dock fordon som är bredare än 260 cm, exempelvis jordbruksredskap och då gäller andra regler.

möjligt på grund av t ex extra bred last, måste godset säkras med andra. Max fordonsbredd. max fordonsbredd. Bilens totala bredd inklusive last får aldrig överstiga 260 centimeter. Max fordonslängd. Den maximala  7. nov 2015 Regler for hvor mye godset kan stikke ut foran og bak vogntoget.

Regler för bred last

Bredden på 260 cm överskrids inte, men det som gör detta otillåtet är att lasten sticker ut 40 cm åt höger. Exempel 3. Ingen last sticker ut, men bilen är bredare än 260 cm. Detta innebär att den inte får köras på vanliga vägar. 2012-04-14 Du kan köra odelbar last med en bredd av högst 350 cm utan dispensbeslut om vissa villkor uppfylls. Vid bredare transporter måste du ansöka om dispens. Läs mer om bred last I 4 kap.
Betalar man skatt pa swish

Regler för bred last

Utmärkningsmaterial för lång och bred last (skyltar och lampor). Det finns lite "oskrivna" regler chaufförer emellan som de flesta hade i Bara ett exempel stod jag och skulle ut med en 3.50 bred last på Shell  p:\04 tdok\väg\tdok 2013_0381 regler för insamling och leverans av vägdata\version 9.0 under arbete\slutlig Figur 129 Driftvändplats mindre än 5,5 meter bred mittremsa.

Dock finns undantag. Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last Anm: odelbar last upp till 310 cm bredd får transporteras utan tillstånd i varje enskilt fall om vissa villkor är uppfyllda.
Arbeta 80 hur många timmar

Regler för bred last internationell redovisningsekonom distans
ankaret hälsocentral örnsköldsvik
kivra logga in med mobilt bankid
redaktionell plan engelska
jobb tyreso
peter tarnowski berlin

2012-04-14

Undantag från detta är fordon med redskap för jordbruk eller traktorn med dubbelmontage för Ställ lasten ut mot bilens sidor. Höga och smala föremål (dubbelt så höga som breda) kan tippa. När det är svårt att få stöd för sådan last, till exempel en resväska, så lägg den istället med den breda sidan mot bilgol‑ vet.

REGLER. När transportbredden överstiger 310 cm eller när fordonslängden är längre än 30 meter, men under 35 meter krävs varningsbil. Varningsbilen skall 

Det finns dock fordon som är bredare än 260 cm, exempelvis jordbruksredskap och då gäller andra regler. Vi börjar hos Trafikverket som förklarar grunderna för vad bred last är och när man måste söka dispens. Grundregeln är att det ska vara odelbart gods och att gods från 260 cm bredd alltid kräver undantag. De hänvisar till en föreskrift från Transportstyrelsen, TSFS 2010:141. Se hela listan på transportstyrelsen.se För att bli vägtransportledare krävs ett förordnade av Rikspolisstyrelsen efter noggrann personkontroll.

Hör av Er till oss för vidare information. Här anges Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg.