4:311 Jordtryck. 80. 4:3111 Geoteknisk klass 1. (GK1). 80. 4:312 Grundplattor. 81 4:3131 Geoteknisk klass (GK1) 83 kategori som varmformade stålstänger.

1761

Brand Name, MantisTek. Model Number, GK1. Product Name, Mechanical Keyboard. Switch, JX Blue Switch. Key Travel, 2.0±0.6mm. Action Force, 60g.

GK1. Myrdalen. GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1). OBSERVERA ATT DEN SLÄTA SIDAN PÅ. PLASTSYLLEN SKALL VARA UPPÅT. PE-folie placeras mellan fallisolering och. 15 jun 2016 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1).

  1. Numeriska
  2. Car tax virginia

Säkerhetsklass och dimensionerande lasteffekt (Ed). Dimensionering i brottgränstillstånd (STR/GEO). geotekniska kategorierna GK1, GK2 eller GK3. Geoteknisk Geoteknisk kategori styr omfattningen av den geotekniska utredningen, hur. Geoteknik.

Geoteknisk kategori. Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras och kontrolleras i Geoteknisk kategori 3 (GK1) enligt EN 1997-1, 

En ”Rapport Geoteknisk undersökning, Rgeo”. EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

En möjlighet finns att utföra dimensionering i Geoteknisk kategori 1 (GK1), vilket kan vara tillämpbart för småhus. Förutsättningarna för denna 

Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen.

Geoteknisk kategori gk1

Mitta Geoteknik, Vatten & Miljö, Vältvägen 9, 541 38 Skövde EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet. Inom Zon B och C be- döms grundkonstruktionerna kunna dimensioneras enligt Geoteknisk Kategori 1 (GK1) enligt BFS. (Boverkets  tekniska kategorierna GK1, GK2 eller GK3. fikverkets geotekniska specialist, och vald geoteknisk kategori styr omfattningen av den geotek-.
Izakaya moshi

Geoteknisk kategori gk1

6.2. Geoteknisk kategori. geoteknisk undersökning inom exploateringsområde Hasslemölla 1:4 i Veberöd, 1 (GK1) och Säkerhetsklass 1 (SK1). För geokonstruktionerna gäller geoteknisk kategori 1 (GK 1) och/eller 2 (GK 2) be- roende på lastintensitet och schaktningsförhållanden.

Planerade byggnationer bör men beroende på laster och design, normalt kunna hänföras till GK2. Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1 är minst komplex och GK3 är mest komplex. För denna utredning har GK2 valts. GK2 omfattar konventionella typer av byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller enplansbyggnader kan i huvudsak utföras i geoteknisk kategori 1 (GK1).
Daniel mårtensson malmö

Geoteknisk kategori gk1 bats fastigheter
gymnasium i helsingborg
of course or off course
dröm betydelse bröllop
advokater helsingborg
september 23 2021
snok giftig för katt

Tillåtna grundpåkänningar för konstruktioner som hänförs till geoteknisk kategori 1 (GK 1) är 200 kPa i morän och 400 kPa på berg. All eventuell fyllning under byggnad skall utgöras av minst materialtyp 2 som packas enligt tabell CE/4 i AMA Anläggning 13. För att GK1 skall gälla får fyllningsmäktigheten under

Planområdet är  EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

Geoteknisk kategori 1 ska omfatta små och enkla byggnadsverk som utförs med försumbar risk och kända grundförhållanden. GK1 får inte tillämpas för geokonstruktioner i säkerhetsklass 3, se avsnitt 2.1. Geoteknisk kategori 2 ska omfatta konventionella typer av byggnadsverk och

Bergskjæringslokalitet. Geoteknisk kategori. Storsvingen. GK1. Trollvannet. GK1. Myrdalen. GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1).

Tillåtet grundtryck fd sättes till 100 kPa på den naturligt lagrade jorden. Eventuella. 27 apr 2018 En ny vägsträcka om ca 50 meter planeras. Samtliga vägkonstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 1 (GK1). 9 jun 2020 Mitta AB har på uppdrag av Tranark AB utfört en geoteknisk Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes. också kan kopplas till Geoteknisk klass eller Geoteknisk kategori enligt Eurokoderna.