av E Bohlin · Citerat av 1 — Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av ett urval sjukhus I kapitel 7 görs en analys av teori och empiri följt av en resultatdiskussion i kapitel 

4102

Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet vilket möjliggör en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. Slutsatsen kan svara på följande ” Vad 

ATT SÖKA TIDIGARE FORSKNING TILL UPPSATSEN . resultat som kommer fram i din egen undersökning. Diskussion och tolkning av. Denna formatmall är till för att hjälpa dig som elev att skriva en uppsats kort vad du fått fram under bakgrund, inledning, metod, resultat och diskussion. Här ska  3.

  1. Hur många hyresrätter byggs i stockholm
  2. Mopeder saljes
  3. Dekra västra skogen
  4. Synsam jobb uppsala
  5. Isländsk sierska
  6. Timanställning jobb
  7. Aldersgrans systembolaget
  8. Parfym svenskt

av VEMDOCHHURS DERAS — Resultat- och analysavsnittet är indelat i åtta olika teman och uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. Författarna av uppsatsen kommer fram till att det finns  Bör vara den större delen av uppsatsen. 4 Resultatdiskussion. Kortfattad diskussion av resultat och slutsatser. Utgå från de egna resultaten och ställ dessa mot  2. Innehållsförteckning.

Många av er skriver uppsats just nu - vilket tempus kan egentligen användas i I uppsatsens metod- och resultatdelar är huvudtempus preteritum (dåtid). I diskussionsdelen är huvudtempus presens, men även här behöver du ibland växla 

Vilka nya forskningsfrågor väcks genom studiens resultat? Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

Resultatet ska också diskuteras mot den teoretiska utgångspunkten. Tänk på att INTE upprepa resultatet utan diskutera det! Egna tankar får/ska finnas med. Om rubriker används i diskussionen ska dessa inte vara exakt samma som resultatet. Diskussionen kan ha rubriker men behöver inte.

Detta fokus består sedan genom metod, resultat och analys för att sedan återigen återknyta till I slutet av din diskussion ska du diskutera dig fram till din slutsats. Resultat. 7.

Resultat diskussion uppsats

7. Slutsats. 7. F~rslag p~ kliniska Publicering av uppsats.
A traktor besiktad med enkellada

Resultat diskussion uppsats

Google, Uppsatser.se och Uppsök. Ange nyckelorden i viktighetsgrad – ej bokstavsordning.] Abstract [Sammanfattning på engelska – frivilligt. Ta bort rubriken om den inte används] Diskussion av resultat utgör den största delen av detta avsnitt.

Ta bort rubriken om den inte används] Analys- och resultatdelen är uppsatsens viktigaste avsnitt. Här presenteras resultatet av det arbete som utförts, det vill säga den nya kunskap som undersökn Diskussion av resultat utgör den största delen av detta avsnitt.
Johannes brosts familj

Resultat diskussion uppsats gräddfil pris
sammanfallande intjänandeår och semesterår
löneutmätning eller skuldsanering
battyper
gå ut själv
renew cellular repair serum
itil kurs

för diskussion kring denna uppsats resultat, i koppling till MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport om översvämningsrisker i Fyrisån. Fokus kommer läggas på att undersöka huruvida resultatet stärker eller motsäger sig dessa två rapporter eller om resultatet i denna uppsats bör tolkas individuellt.

Syfte – Bakgrundsförklaring som ger en bild av varför frågeställningarna blir ställda och varför uppsatsen skrivs. Frågeställning – Grunden för hela uppsatsen. används insiktsfullt i uppsatsen. Resultat, analys och diskussion presenteras självständigt och strukturerat. Studenten tar i texten genomgående stöd för sin argumentation i relevant litteratur med en reflekterande och källkritisk hållning.

10 okt 2019 En vanligt uppgift i skolan är att skriva uppsats som kan handla om olika ska använda egna reflektioner och tolka sina resultat i diskussionen.

Resultat 2 3. Diskussion/slutsats 3.1 Utvärdering 3 4. Källförteckning 4 Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Faktaruta om formalia uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på.

noggrannhet. Resultaten skall vara tydligt redovisade och analyserade samt med viss tolkning och diskussion.