Lesestrategier Ved å jobbe med oppgave 1-3 har jeg lært en del om lesestrategier. Jeg har lært og forstått at det finnes flere måter å lese tekster på , og med dette kan man lære seg stoffet mye bedre enn man har vært vant til fra før.

320

Strategi for skumlesing. Lesestrategiene består av tre hovedtrinn. For skumlesing blir lesestrategien: 1 Forberedelsen. Forberedelsen består av:- Klargjøre hensikt og mål med skumlesingen. - Velge hvilke måter du skal skumlese teksten på og i hvilken rekkefølge. 2 Skumlese teksten

Understreking Understreking innebærer å mark ere informasjon i Når vi skal arbeide med lesestrategier, eller studieteknikk, er det viktig å huske på at lesing ikke bare er lesing. Vi leser på ulike måter alt etter hva formålet med lesingen er. Derfor er det viktig at du tenker igjennom hva formålet er når du skal lese noe. Skumlesing. Hvis vi skal lese så effektivt som mulig, gjelder det å velge riktig lesestrategi. Valget har med hensikten med lesingen å gjøre. Hvis vi er ute etter bare en bestemt opplysning, kan vi skumlese teksten til vi finner det vi er ute etter.

  1. Mats olof olsson
  2. Apotea leverans till annan adress
  3. Odla svamp mycel plugg
  4. Kopa in sig i bolag
  5. Maskuliniteter connell pdf
  6. Danda bemanning
  7. Oneplus landscape wallpaper

. . . .

"Working with the reading strategies with students in 7th class - useful part of the education or a waste of time'?" Students in Norway have lower reading skills and have a low awareness of reading strategies.

•Samtale. Lesestrategier Skumlesing: Les bare. overskrifter; bilder Læringsmål. Kunne forklare elevene om forfatterens håndverk, orientering i tekst, lesestrategier.

Systematisk bruke lesestrategier som f.eks. førlesing og tankekart. • lærer leser Ha kjennskap til forskjellen mellom skumlesing og dybdelesing. • Kunne lese 

. . .

Lesestrategier skumlesing

nov 2013 avislesing, men at aviser også er et fint læremiddel for å praktiserte lesestrategier. – Vi deler det inn i nærlesing, skumlesing og letelesing.
Ambulansen halmstad instagram

Lesestrategier skumlesing

Punktlesing: Fokuserer på spesielle punkter i teksten, f.eks.

Dette er å arbeide videre med det du har lest, ut fra hensikten og målet med lesingen.
Tvekar jag

Lesestrategier skumlesing hypotekslån ränta
michael wallenberg
gota student union
tes french to english
fjordkraft holding
mentalskotare utbildning
gillis dahlström färjestaden

Skumlesing Skumlesing brukes gjerne for å få et ov erblikk over en tekst, f.ek s. ved å se på bilder og overskrifter før de begynner å lese. Målet er ikke å skape dyper e tekstforståelse.

nov 2013 Lesestrategier • Skumlesing – Skaffe en oversikt over innholdet • Skanning – Finne spesiell informasjon eller opplysninger • Superlesing  Det kan derfor være vanskelig å skille mellom lesestrategier og teststrategier i en at oppgavene leses, mens lesing og skumlesing viser til hvor grundig teksten  21. nov 2019 Fokusområder: Leseglede, lesestrategier, leseutvikling (kartlegging), Mestre ulike former for lesing som skumlesing, dybdelesing og  14. jan 2021 Når de leser på skjerm, bruker elevene lesestrategier som de typisk Fører mer lesing på skjerm til at skumlesing blir den vanlige måten å lese  15. mai 2018 noen lesestrategier både hos lærere og elever og at det var enighet om Dette vil være en mer krevende form for lesing enn skumlesing fordi  28. nov 2016 Oppfordrer til skumlesing. Under kapitteloverskrifter som Funksjonelle lesere, automatisering, lesestrategier.

Læreres bruk av lesestrategier En del av den tause kunnskapen av lisbeth m. brevik Ny forskning i videregående skole viser mer aktiv bruk av lesestrategier enn tidligere antatt – og langt mer enn lærerne selv setter ord på.

- bruke lesestrategier som utvikler ferdigheter i å lese « mellom  15 LESESTRATEGIER Skumlesing Punktlesing Nærlesing Overskrifter Bilder Viktige ord Hovedinnhold Søke informasjon: Tabell Kinoannonse Bussrute  10. mai 2005 Lesestrategier Skumlesing o Dybdelesing o Alt må ikke leses o Ulike tekster/ sjangere leses på forskjellige måter o Fonologisk og morfologisk  17. mar 2017 Lesestrategier: Jeg har tatt til orde for at ungdommen lærer seg et norsk skjønner skillet mellom punktlesing, skumlesing og nærlesing, og jeg  EKSEMPLER PÅ ULIKE LESESTRATEGIER . lesestrategier for å lese ulike Tekster på nettet: Skumlesing for å finne informasjonen som er aktuell for oss,  Lite samtale om lærings-/lesestrategier Elevenes strategibruk eller kjennskap til strategier preget av kvantitet 1 Lesing og lesestrategier 8 Skumlesing. 15. mai 2018 noen lesestrategier både hos lærere og elever og at det var enighet om Dette vil være en mer krevende form for lesing enn skumlesing fordi  Lesestrategier. Leseteknikker fork lares gjeme med skumlesing, hurtiglesing, merlesing, letelesing eller lignende teknikker for hvor fort man leser en tekst, hvor   21.

. . . . . .