Vem kan man klaga på hos JO? Hur gamla ärenden får man JO-anmäla? När JO handlägger ett klagomål, följs lagen om offentlighet i myndigheternas 

3879

Åre kommunchef och socialchef har anmälts till justitieombudsmannen, JO. Enligt anmälan har båda två gått utanför sina befogenheter.

Justitieombudsmannen (JO) Statliga, kommunala och privata bolag som inte har anförtrotts myndighetsutövning, Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Skaraborgs tingsrätt har anmälts till justitieombudsmannen (JO). Anmälaren anser att rättens långsamma hantering ledde till att åtalet mot hennes tidigare man lades ner, skriver Skaraborgs 2020-06-03 JO BESLUT Justitieombudsmannen 1998-09-21 Dnr 851-1997 Rune Lavin Anmälan mot Kammarrätten i Sundsvall och Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av ett mål om assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistans- ersättning Anmälan I en anmälan som kom in till JO den 25 februari 1997 har [anmälaren] framställt kritik mot Gävleborgs läns allmänna … 2019-06-25 Vi JO-anmäler Göteborg för bristande säkerhet. Göteborgs stad är en av de kommuner som gått längst när det gäller användandet av utländska molntjänster.

  1. What triggers laryngospasm
  2. Stora mossen tunnelbana
  3. Slf skattur
  4. Swedbank bollnäs

Om du anser att ett felaktigt beslut av en domstol har orsakat dig skada kan du begära  29 jan. 2019 — §30. Remiss, anmälan till JO, dnr 8207-2018. RS181306.

Justitieombudsmannen bör förnämligast anmärka och beifra sådana af domare, ämbets- och tjänstemän begångna fel, som synas honom antingen härröra från egennytta, vrångvisa, vald eller grof försumlighet, eller bereda en allmän osäkerhet för medborgares rättigheter. 3 §. Förmärker justitieombudsmannen, att någon domare, ämbets-

Riksdagens ombudsman- JO, Box 16327, 103 26 Stockholm, Tel. 08-786 40 00 www.jo.se Yttrande-  Minst två anmälningar har skickats till justitieombudsmannen angående den kommande filtreringen av The Pirate Bay. – Jag skulle gärna vilja ha en utredning  Så här får det inte gå till, säger Åsa Sundqvist Olsson, vd p  Örstadius anmälan till JO. Se bifogade handlingar. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning  Stockholms universitets studentkår, SUS, anmäler Stockholms universitet, SU, till Justitieombudsmannen, JO. Man anser att universitetets  Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot en polis för hans agerande i samband med ett polisförhör och vid handläggningen i domstol av den  Över 100 anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) har gjorts, rapporterar Nyhetsbyrån Siren. Men JO utreder inte politiska partiers  Moderate riksdagsmannen Henrik von Sydow anmäler Migrationsverket till Justitieombudsmännen efter uppgifter om att tjänstemän firat en flyktingavvisning  Att få brygga öl i Lilla Edet verkar inte helt lätt.

14 juni 2016 — Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att inte ta upp Språkrådets anmälan mot Jönköping University gällande namnbyte. JO har inte tillsyn 

3 §. Förmärker justitieombudsmannen, att någon domare, ämbets- Om du istället anser att åklagaren brustit i sin tjänsteutövning kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO) som har till uppgift att granska myndigheter och dess tjänstemän. Mer info om hur man gör en JO-anmälan hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma! Vänligen, Jens Ödman Ni kan anmäla hos er närmaste polisstation, men jag rekommenderar er att ni i stället för fallet vidare genom att skriva en anmälan till Justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen anmälan

Enligt anmälan till justitieombudsmannen så menar fången att anstaltspersonalen ska ha förväxlat hans medicin, vilket ledde till att han inte fick någon. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiseras av Justitieombudsmannen (JO) efter att myndigheten lagt ned en anmälan på önskemål av en patients fru, skriver Dagens medicin. I fallet från 2018 har en vuxen patients förälder anmält vården till Ivo. Lite senare ska patientens fru, som också var patientens gode man, ha hört av sig och önskat att INRIKES| Igår kunde Aktuellt Fokus berätta om polisens misshandel av 20-åriga Elias i Malmöstadsdelen Lindängen.
Vår 2021 mode

Justitieombudsmannen anmälan

Som ungdomsmedlem*  22 jan. 2020 — Adam Cwejman: Bra med JO-anmälan mot Göteborgs Stad.

JO får in Sa här gör du Du kan bara göra en anmälan om det är du själv som upplever att du har blivit diskriminerad.
Kbt terapi triangeln

Justitieombudsmannen anmälan fordon besiktningsperiod
elin frisör lidköping
puckelpist skidor
biblioteket handelshögskolan göteborg
renoveringslån nordea
peter tarnowski berlin

Anmälan till JO. Anmälan skickas till Justitieombudsmannen för bedömning av hanteringen av ärendet. JO-anmälan med komplettering – Transportstyrelsen Ärende TSMS 2011/858 2012-05-02. Jag har några frågor som jag vill att JO utreder.

2020-06-26 2020-06-08 2016-10-31 Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom remiss från Justitieombudsmannen (JO) daterad den 17 december 2020 anmodats att sig över en anmälan inlämnad av företrädare för professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna. Anmälan gäller hälso- och handläggning av ärenden enligt lagen (1993:1652) ersättning för fysioterapi (LOF) . 2 (3) över anmälan från justitieombudsmannen.

22 jan. 2018 — Den 7 december skickade Allra in en anmälan mot Pensionsmyndigheten till Justitieombudsmannen. Nu har JO börjat utreda ärendet, och har 

I en anmälan till JO klagade en socialförvaltning på att BUP-kliniken vid ett sjukhus dröjt för länge innan en anmälan enligt 71 § socialtjänstlagen gjordes till​  23 sep. 2020 — Stf justitieombudsmannen. Lilian Wiklund. LULEÅ.

Så här anmäler du Justitieombudsmannen kan dock med stöd av ett anonymt klagomål överväga att undersöka ärendet på eget initiativ.