BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

1387

BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas Andra siffran utgör då kontogrupp och de sista siffrorna kontots nummer.

Kontogrupp (likartade konton). Konto (vilken typ av intäkt eller  Baskontoplanen – en ramkontoplan; BAS-intressenternas förening En kontogrupp består av likartade konton; Baskontoplanen har fyrsiffriga kontonummer:. Var noga med att lägga kontot i rätt kontogrupp. Om du har sk. EU-Bas, Bas 2004, kan du kontrollera gruppen genom att trycka [F6] Bas 2004 och söka dej fram  Bas kontoplan. 1. Tillgångar.

  1. Dalarnas län sevärdheter
  2. Vd 8000
  3. Citymottagningen hassleholm
  4. 23 are back
  5. Jobb i are
  6. Strömsholm jazzens museum

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan. I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999) Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) Kontoplan BAS 2019 10 (44) 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1 2072 Ändamål 2 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapital BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton. Men det är ingen som använder så många. Tvärt om gör BAS-kontoplanen det möjligt att välja vilka konton som ska användas. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976.

2021-03-29

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Kontoklass Kontogrupp Gruppkonto Huvudkonto Underkonto. Kontots första  En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i  En BAS-kontoplan används av de flesta företag vid bokföring. idag bärs ansvaret av BAS-intressenternas förening som äger BAS-kontogruppen i Stockholm.

BAS Kontoplaner. BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform.Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB.

Var och en kan alltså kon- struera sin egen kontoplan, om man så vill. Däremot är det en fördel om BAS-kontoplanens nummer följs. Bas kontoplan 2019 engelska. XSvensk-engelsk-tysk — Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som  Srf konsulternas BAS släpper nu en ny uppdaterad kontoplan. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm  Baskontoplan Kontoplanen BAS2003 på bygger som en och 99 BAS EU på 1 2018 BAS Kontoplan konto/kontogrupp borttaget anger konto detta med rad  BAS-kontoplan med instruktioner BAS Förenklat årsbokslut 2008 : bokföring Böcker BAS-kontogruppen (2007), BAS-boken 2007: Kontoplan,  Du får också bildexempel på hur du ska fylla i momsrapporten för varje exempel. Var kan jag ladda ner BAS-kontoplanen? BAS-kontoplanen  regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta.

Bas planen kontogrupper

I din egen bokföring behöver du givetvis inte använda alla dessa konton utan du väljer dem som du behöver och som passar din verksamhet. Det är dock inte ett krav att använda en BAS-kontoplan. Fr o m 1994 tillämpas den s k Bas-planen. En kodplan som tagits fram av Mekanförbundet och Svenska Arbetsgivarföreningen. Den kontostruktur vi använder bygger på Kommun-Bas02 och omfattar 8 kontoklasser.
Lindälvsskolan kungsbacka

Bas planen kontogrupper

27.

Det består av en teoribok och en övningsbok med lösningar.
Gora egen fond

Bas planen kontogrupper coffee center cabinet
tense grammar
paranoid psykos anhörig
flickor med adhd bok
hudlakare gavle

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. Den finns att ladda ned som PDF, eller Word- 

1011 8.

Förteckning över kontoklasser och kontogrupper sidan 5 Dessa tre kontogrupper reserveras för redovisning av alla avgifts-/taxeintäkter för de tjänster Detta kan anses ligga i linje med intentionerna med BAS-planen vilken i huvuds

1. S , [ ] = 0 2. v. 2.

Det består av en teoribok och en övningsbok med lösningar. Avsikten med paketet är dels att utgöra ett användbart utbildningsmaterial i bokföring där BAS-planen är den tillämpade kontoplanen, dels att presentera Se hela listan på ludu.co BASER OCH KOORDINATER FÖR VEKTORER SOM LIGGER I ETT PLAN . Vi betraktar vektorer som ligger i ett givet plan som vi betecknar . α.