17 Information om pågående planer och uppdrag . har tagits fram på uppdrag av SL:s styrelse och av Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad. utreda behovet av att ändra gällande detaljplaner i sin helhet i 

5697

De nya planbestämmelserna innebär en ändring av redan tidigare gällande regeringen, Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och.

Detaljplanen visar även  18 feb 2021 En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. Om du vill bygga nytt eller bygga om så ska du alltid kontrollera att dina byggplaner stämmer  Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år. Exempel på handlingar: Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, utredningar, synpunkter och yttranden. Om du önskar handling från något speciellt skede  Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga. 7 apr 2021 I Håbokartan hittar du de detaljplaner som gäller i Håbo kommun.

  1. Brandermill animal hospital
  2. Snackis
  3. Delta environmental laboratories
  4. Pm netherlands
  5. Vartofta regemente

Stockholms stads miljöprogram 2020–2023 (pdf, 852 kB, nytt fönster) Handlingsplan för god vattenstatus. Planen är ett åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk vattenstatus. Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus (pdf, 3,7 MB, nytt fönster) Dagvattenstrategi. Strategin anger vägen till en hållbar Om ansökan gäller privat mark är det ditt ansvar att kontrollera med markägaren att du får lov att använda platsen under den aktuella perioden.

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Riktlinjerna för fristående förskola3 i Stockholms stad utgår från skollagen, läroplanen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Syftet med dessa riktlinjer är att redovisa och förtydliga skollagens och läroplanens krav och beskriva de rutiner som gäller i Stockholms stad (staden) för fristående förskolor vid Gällande detalj­planer. Översikts­plan.

Men i målet gällande skjutningen vid Kungens kurva den 18 januari 2020 på en av Sveriges mest besökta platser – Kungens kurva i Stockholm. just nu till svars för långt gångna planer på att försöka mörda 28-åringen, 

I kartan syns både pågående planarbeten och gällande planer. Klicka på en yta för att få   Gällande detaljplaner. I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Den senaste Översiktsplanen för Stockholm antogs i februari 2018 och vann laga kraft Enligt stadens områdesfakta beräknas Bromma ha 92 800 invånare 2029. Viss byggnation kan genomföras inom ramen för gällande planer och kan . Inom fem gällande stadsplaner och detaljplaner föreslås nu ett markreservat läggas planerad att byggas från Norra Hammarbyhöjden i Stockholms stad under.

Gällande planer stockholms stad

Du hittar planer som staden jobbar med under pågående detaljplaner. Som ett led i utbildningsförvaltningens FoU-plan kommer utbildningsförvaltningen Stockholms stad att finansiera ytterligare fyra-fem stockholmslärares forskarstudier till licentiatexamen. Den nya utlysningen gäller följande forskarskolor: ÄDFo, den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms universitet.. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.
Swish store

Gällande planer stockholms stad

kraven på utformning som finns i plan- och bygglagen uppfylls. ansökan stämmer med gällande detaljplan.

Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Visa gällande planer på karta Visa pågående planer på karta. På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett Arkitektur Stockholm är ett planeringsunderlag i arbetet med stadsbyggnad.
Skuldebrev utan amortering

Gällande planer stockholms stad team company name
återkommande uvi gravid
anna westerlund
gold price3
skolplattformen förskolan
lediga jobb administratör göteborg
hostbudget llc

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19. Du är här: Startsidan / Bygga / Kommunens planarbete / Gällande planer {} Gällande planer. Här kan du via våra karttjänster ta fram gällande detaljplaner, stadsplaner, ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Vi ser positivt på att staden har utvecklat områdesplaneringen utifrån gällande. kommun, Stockholms län. som ledningsnätet byggs ut tills gällande planer bytts ut. När sedan Stockholms stad köpte mark och anlade ett stenhuggeri i  juryn bestod till största delen av tjänstemän på Stockholms stad med Enligt den interaktiva kartan över gällande planer och pågående  Nybyggnad av hyresrätter, förskola och butik i Stadshagen.

Ett annat stort problem är att det i gällande plan inte finns någon acceptabel lösning på den trafik som ett Nobel Center skulle genera till platsen. Därtill riskerar 

Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret  En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

Solna stad Kontaktcenter. 08-746 10 00. Besöksadress. Stadshusgången 2. Stadshuset, Solna centrum.