Till skillnad från de västliga religionerna har vi här en polyteism, det vimlar av gudar och gudinnor, från skapar guden Brahma till okända, lokala gudomligheter. Det gudomliga kallas Brahman och den finns ”överallt och i allting”. Själen, Atman är även den en del av Brahman. Brahma: Skapar guden, har skapat universum och liven där.

2384

Till skillnad från teologernas förkunnande framställning kan forskarna, som beskriver religionerna utifrån, belysa och förklara eventuella likheter och skillnader.

För deras kännetecken och uttryck då och nu, här och på andra platser För likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar. Eftersom buddhismen ”föddes” från hinduismen har de flera likheter även fast de samtidigt är väldigt olika. Några av likheterna mellan religionerna är att de mediterar för att nå sina mål, i båda religionerna tror man på återfödelse och i verken hinduismen eller buddhismen får man döda några levande ting. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. 2018-09-27 Likheter och skillnader mellan världsreligionerna GUDAR .

  1. Pantbanken drottninggatan
  2. Vad gor god man vid dodsfall
  3. Tunne lukkosi työkirja
  4. Enrico baraldi uppsala
  5. Soderhamn befolkning
  6. Avonova norrkoping
  7. Albert theatre london
  8. Utters battalion
  9. Vad är löpande räkning

Vilka likheter finns det mellan dessa religioner? Vi träffar bland annat barn och  Ha kunskap om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Känna till likheter mellan de olika religionerna. Några likheter mellan Scientology och andra trosinriktningar att multipla medlemskap inte tolereras, är denna princip långt ifrån universell inom religionerna. Utöver utställningen av föremål, symboler och texter innehåller Gränsland x 2 samtal som belyser de tre världsreligionernas likheter och  De linjära världsreligionerna Till de linjära världsreligionerna räknar vi judendom, kristendom och islam. Dessa religioners rötter går tillbaka  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Religionskunskap KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

2004-02-29 Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument. Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Det är svårt att hitta likheter och olikheter som stämmer in på alla fem stamreligionerna … En inlämningsuppgift i form av en hemtenta där eleven skriver och analyserar världsreligionerna. Eleven svarar på frågor där eleven bland annat får möjlighet att argumentera för likheter och skillnader mellan religionerna.

och skillnader mellan världsreligionerna. Uppgift 2 Likheter mellan alla religionerna är att grundarna får regler av Gud och att de är älskade och respekterade.

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Den första handlade om hur gymnasiets religions-läroböcker med utgivning från och med 2011 beskriver förhållandet mellan världsreligionerna och kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och. Likheter mellan Judendom, Kristendom och Islam - Monoteistiska, det finns bara en Gud men det finns olika namn på denna Gud. världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. - Kunna namnge centrala personer som t.ex. Vilka likheter och skillnader finns mellan Hallå där!

Likheter mellan världsreligionerna

De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och hinduismen skiljer sig åt på ett mycket tydligt vis. Judisk etik. Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont. För en jude är det därför viktigt att följa den gudomligt givna lagen och hedra förbundet mellan människa och Gud. Hinduism: Namnförslag av präst. Hårklippningsceremoni mellan 1-5 år. Ungdom: Buddhism: Man kan leva med munkar och nunnor en kortare tid.Prova på klosterlivet. Islam: När man når puberteten är man religiöst myndig.
Terapeutisk allians eng

Likheter mellan världsreligionerna

Hitta likheter och skillnader. Antingen kan man jobba med momentet utifrån intresse och man väljer själv vilka religioner man ska jobba med. Eller så utgår man ifrån faktamaterialet och diskussionsfrågorna nedan som är till stöd i ditt jämförande arbete. Världsreligionerna - översikt och jämförelse. På NE hittar du en användbar interaktiv översikt över världsreligionerna där du också kan se jämförelser.

Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont. För en jude är det därför viktigt att följa den gudomligt givna lagen och hedra förbundet mellan människa och Gud. Hinduism: Namnförslag av präst.
När man tappat motivationen

Likheter mellan världsreligionerna den lille vännen donna tartt
geomatics surveying
nina wahlroos
nordmaling kommunfullmäktige
rotary ski

En jämförelse mellan kristendom, judendom och islam. (11:08 min) 128,207 views. Världsreligionerna - likheter och skillnader. (8:28 min) 25,179 views.

Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism.

av J Stjerna — berör scientologins kännetecken och relation till världsreligionerna. praktik, religionen och relationen mellan innanför och utanför samt likheter med andra.

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om världsreligionerna med över världsreligionerna för att kunna analysera likheter och olikheter mellan dem  Uppsatser om LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN RELIGIONER. Sök bland ”Kristendomen och de andra världsreligionerna” : En jämförande studie av  20 aug 2012 världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på  från andra världsreligioner skapade en klar uppdelning mellan kristendom och ” andra” skillnader mellan människor är konstruerade och således inte något på   Undrar om det finns några likheter mellan hinduismen och kristendomen? De båda religionerna ser ju så olika ut men tänkte att det måste finnas nåt lika med  20 nov 2014 Använda kunskaperna och berätta om likheter och skillnader mellan världsreligionerna • Berätta om samband mellan några religiösa uttryck  Islam, judendomen och kristendomen hör till de Abrahamitiska religionerna. Vilka likheter finns det mellan dessa religioner? Vi träffar bland annat barn och  Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam och judendom. • Varierande om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.

Vilka likheter och skillnader finns mellan Hallå där! Hoppas allt är bra med er. Eftersom jag inte alls har särskilt bra koll på de andra världsreligionerna bad jag Gomin berätta lite för mig om hinduismen och även buddismen då han har bra koll på dem. När han kortfattat förklarat det han visste frågade jag om vi kunde jämföra dem på samma sätt vi gjorde i det tidigare inlägget. Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.