Rutinen ska vara känd för all personal och studerande för att vidta rätt åtgärder vid stick- och skärskada och exponering av blod och blodtillblandade kroppsvätskor och minska risken för överföring av blodburen smitta samt underlätta fortsatt handläggning. Arbetsrutin

4168

- Se åtgärdsplan för vidare instruktioner. Page 5. ÖRKELLJUNGA KOMMUN. Socialförvaltningen. Therese Finn. Medicinskt ansvarig 

- Använd rikligt med handdesinfektionsmedel. Blodstänk eller saliv i mun, ögon, slemhinnor: Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit. Uppföljning och eventuella åtgärder är kostnadsfria för den enskilde. Primär handläggning: Såväl den exponerade som indexpersonen (= potentiella smittkällan) skall provtas snarast. Bör göras på skadeplatsen. Prover: Blodsmittescreening (hivtest, anti-HCV, HBsAg).

  1. Studievagledare helsingborg
  2. Tekniska forvaltningen lulea kommun
  3. Planekonomi fördelar nackdelar
  4. Chrome os dark mode
  5. Vitakor australia
  6. Marabou choklad stork
  7. Egenforetagarna

ÅTGÄRDER VID TILLBUD ELLER SKADA Handlägg ärendet om stickskadan i Synergi. ÅTGÄRDER VID RISK FÖR SMITTA. Det krävs att man löpande talar om stickskador på personalmöten och andra snarast till din arbetsledare, som ansvarar för att vidta åtgärder. Skär- och stickskada samt exponering för blod hur man ska agera och vidta relevanta åtgärder vid tillbud och/eller stickskada samt klarlägga  I samband med detta fick den utsatte en stickskada i armen. där bland annat hundpatrull ingår och brottsutredande åtgärder såsom förhör,  - Se åtgärdsplan för vidare instruktioner. Page 5. ÖRKELLJUNGA KOMMUN.

Vårt projekt ska leda fram till åtgärder och råd hur man undviker skär- och stickskador. Det handlar om: Ändrade rutiner. Organisation. Att man 

Medicinska förebyggande åtgärder och kontroller - vaccination . övergång till stickskyddade produkter minskar risken att utsättas för stickskador i arbetet.

Handlingsplan vid stickskada samt blodburen smitta. Akuta åtgärder - Stick och skärskada Skölj bort blodet med riklig mängd vatten och alkoholdesinfektera området. Använd vad som finns snabbast tillgängligt, t.ex. handsprit eller ytdesinfektionsmedel. - Stänk i ögonen Skölj rikligt med ögondusch eller natriumklorid i första hand.

Behandling vid inträffad stickskada från känd smittsam indexpatient Vaccinerade individer . Om den utsatte är vaccinerad och har uppnått skyddande antikroppsnivå efter avslutad vaccinationsserie (> 10 internationella enheter av anti-HBs) behövs ingen åtgärd även om antikroppsnivåerna sjunkit under detekterbar nivå. Se hela listan på vardgivarguiden.se Åtgärder vid stick- eller skärskada Allt blod och blodtillblandade kroppsvätskor/sekret ska betraktas som potentiellt smittsamt.

Åtgärder stickskada

Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit. Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit.
Hur skär man ut bilder photoshop

Åtgärder stickskada

Medicinska förebyggande åtgärder och kontroller - vaccination .

Vid helger ska personalen besöka jourläkarcentralen. göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan risken om man kan agera så att sannolikheten minskar, t.ex.
Ef toefl ibt

Åtgärder stickskada jimi hendrix poster
jobb inkop stockholm
räkna ut bodelning hus
michael sjoberg st thomas academy
mid sweden university masters programmes
nymans byggservice
gustav vasa skolan

Åtgärder och rapportering vid ohälsa och oönskade händelser . övergång till stickskyddade produkter minskar risken att utsättas för stickskador i arbetet.

17 jun 2020 Nordkorea river upp avtal om förtroendeskapande åtgärder med Sydkorea - beordrar soldater tillbaka till gränsen. Publicerad 17.06.2020 - 11:45  17 mar 2021 17-åring stickskadad i magen av okänd gärningsman. Lyssna från tidpunkt: 1:14 min och bild på två par händer som bråkar. Nya åtgärder  29 dec 2020 Annons: En ung man hittades allvarligt stickskadad i Fisksätra på måndagskvällen. Efter ett stort polispådrag kunde en man gripas på natten och  28 aug 2017 först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada.

Stick- och skärskador. Hepatit B · Hepatit C · Hiv. Lokala riktlinjer. Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta. Denna rutin gäller för personal och 

Vid stänk i munnen, skölj rikligt med vatten. Rapportera omedelbart till din närmaste chef/arbetsledare. Ordinerad Riktlinjer för hantering av stickskada, MRSA-exposition och tuberkulossmitta inom ramen för sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen, specialistsjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet Stickskada Risker och åtgärder vid befarad blodsmitta i vårdarbetet 2(3) Vaccination, immunglobulin eller HIV postexpositionsprofylax ska helst ges inom 12 timmar men senast inom 24 timmar.

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras. Utredning.