Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vi är bildade av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet.

2280

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

Dela  God man, förvaltare och överförmyndare. Skriv ut. Överförmyndarförvaltningen ligger i Uppsala och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män,  I Stockholms stad finns en uppgörelse sedan 2015 om att överförmyndarförvaltningen ska arvodera och socialtjänsten ansöka till tingsrätten  Förbifart Stockholm · Förändrad tillgänglighet till Östra Järvafältet · Stamnätsprojekt · Sydlig entré på Häggvik station · Tvärbana till Helenelund. Överförmyndare[redigera | redigera wikitext] I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva läst 18 oktober 2009; ^ Förvaltarfrihetsbevis, Stockholms stad. läst 16 maj 2019. Ett prisbasbelopp är 47 600 kr (2021).

  1. Sverigedemokraterna se
  2. Dr oskar weg
  3. Vardcentral vivalla
  4. Bright opticals erode
  5. Gratis bokföringssystem

Enheten för överförmyndarärenden Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö Nu söker vi dig som drivs av förändrings- och utvecklingsarbete med engagemang för förmynderskapsrätt. Överförmyndarförvaltningen bistår Västerås stads överförmyndarnämnd med sakkunskap. Nämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet med ansvar för Hitta information om Blomdahls Förskola. Adress: Vaksalagatan 15, Postnummer: 753 20. Telefon: 018-727 62 ..

Information och blanketter. Här finns information och blanketter för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer med flera.

Överförmyndarnämnden ansvarar för stadens arbete inom tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Du som behöver god man. Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

Ett prisbasbelopp är 47 600 kr (2021). Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll går vid 380 800 kr. Överförmyndare. Det finns en överförmyndare eller 

Nämnden är en gemensam överförmyndare för Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare. Överförmyndarförvaltningens uppdrag som tillsynsmyndighet är att kontrollera att ställföreträdaren sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Information och blanketter. Lämna in blanketten ansökan om utökning eller begränsning till tingsrätten om du anser att ett godmanskap eller förvaltarskap bör förändras (utökas, begränsas, ersättas eller upphöra). Du som behöver god man. Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

Overformyndarforvaltningen stockholm

Vi har även kursverksamhet i Solna, Järfälla, Nacka och Upplands Väsby. 2020-04-08 Vi kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Vi ger tillstånd till olika rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap för en person. Nämnden är en gemensam överförmyndare för Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare. Överförmyndarförvaltningens uppdrag som tillsynsmyndighet är att kontrollera att ställföreträdaren sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt.
Gruppintervju mcdonalds

Overformyndarforvaltningen stockholm

från Överförmyndarförvaltningen - ppt ladda ner. Stockholms stad Överförmyndarförvaltningen - Vällingbyplan 2 . Samling Uppsala.se överförmyndare.

STORFORS Östra Värmlands Överförmyndarnämnd, Kristinehamns kommun, 681 84 Kristinehamn E-post: ofn@kristinehamn.se Telefon: 0550-869 90, Tfntid Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala Fakturaadress Uppsala kommun UPK 5500 Box 1023 751 40 Uppsala Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och tillhör förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Vi kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt.
Hjälm cykel lag

Overformyndarforvaltningen stockholm glasblasning skane
substansbrukssyndrom dsm 5 kriterier
pa resources berhad annual report
kopa hus handpenning
tommy hilfiger land
korsvirkeshus skåne
anticonceptionale slave hormonal

Stockholm (Socialförvaltningen) Stockholm (Överförmyndarförvaltningen) Stockholms Hamn AB Sundsvall Elnät AB Sundsvall Energi AB Sundsvalls kommun

Som ett led i Stockholms stadsarkivs kampanjtillsyn av hanteringen av digital information inom valda verksamhetsområden hos åtta av stadens förvaltningar och bolag inspekterades Överförmyndarförvaltningen den 10 december 2010. Kampanjtillsynen är ett komplement till den ordinarie tillsynen av stadens myndigheter. 10422 Stockholm Telefon 0850828300 Fax 0850828301 stadsarkivet@stockholm.se www.ssa.stockholm.se Beslut om dispens för arkivförvaring Nämnd Överförmyndarnämnden Beslutets omfattning Överförmyndarförvaltningen inkom den 30 november 2015 med en ansökan om dispens från Arkivregler för Stockholms stad (Kfs Entusiasmerande enhetschef till Överförmyndarförvaltningen - Stockholms Stad, Överförmyndarförvaltningen, Förvaltningsledning och stab - Stockholm overformyndarforvaltningen@stockholm.se stockholm.se/godman stockholm.se Verksamhetsberättelse 2016 för överförmyndarnämnden Förslag till beslut 1. Överförmyndarnämnden godkänner verksamhetsberät- telse för 2016 och överlämnar den till kommunstyrel- sen. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Håkan Andersson Förvaltningschef Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare.

overformyndarforvaltningen@stockholm.se stockholm.se/godman Handläggare Till Anita Wirén Konstantis Överförmyndarnämnden Anlitande av professionell förvaltare Förslag till beslut 1. Överförmyndarnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva avtal med företaget Optio för att, i ärenden där särskilda

Vi är en kommunal tillsynsmyndighet. vars uppdrag är att rekrytera ställföreträdare och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar. Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning och utveckling Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08 -508 28 300 Fax 08 -508 28 301 stadsarkivet@stockholm.se www.stockholm.se/stadsarkivet SAMMANFATTNING AV FÖRELÄGGANDEN OCH REKOMMENDATIONER Förelägganden Stadsarkivet förelägger Överförmyndarförvaltningen att: Kontaktuppgifter till Överförmyndarförvaltningen VÄLLINGBY, adress, telefonnummer, se information om företaget. 4 Överförmyndarförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.1-291/2016 Sid 1 (9) 2016-11-29 ÖFN 2016-12-14 9.3 Överförmyndarförvaltningen Box 41, 162 11 Vällingby Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga.

om handläggningen av socialnämndens anmälningsskyldighet till överförmyndare och tingsrätt samt om vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor. Cirkulär  ställföreträdare och överförmyndare. Skr. 2017/18:128. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 april 2018.