•Införande av klassificeringsstruktur i diariesystem - Alla ärenden klassas - Handlingstyper används inte ännu •Dokumenthanteringsplan strukturerad efter KS •Processkartor, processbeskrivningar och hjälpdokument på intranätet

8003

Vad gäller den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen har KTH upprättat dels en klassificeringsstruktur, dels grafiskt beskrivit samtliga processer i strukturen. Arbetet med att upprätta en arkivförteckning har inletts. Funktionskontroll för återsökning av handlingar från diariet via arkivförteckningen fungerade. 7. Arkivlokaler

Redovisar hanteringen av KTH kursinformation för HS1007. Examination och slutförande. När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. klassificeringsstruktur och gallringsbeslut för bl.a. forskningshandlingar (Bevarande och gallring av forskningshandlingar, intern föreskrift). Dokumentsamordnaren arbetar proaktivt och målanpassat med arkivfrågorna inom skolan och har löpande kontakter och informationsträffar med berörda institutioner, samt även regelbunden Use Google to translate the web site.

  1. Carnegie fonder logga in
  2. Vad är bundet eget kapital
  3. Syntolkning på bio

Institutionen för Industriell produktion, ITM-skolans mer industriella gren med fokus på alla aspekter som stöttar och möjliggör produktion. forskarnivå KI-KTH Bedömning av projekt Ja Endast UF Bevaras Papper/digitalt W3D3-3.2.1 Kurskatalog Nej Bevaras Papper UF:s arkiv - 3.2.1 Kursplaner Nej Bevaras Papper UF:s arkiv Kursplanerna arkiveras med ordförandebesluten. - 3.2.2 Ansökan om antagning till gemensam utbildning på forskarnivå KI-KTH Ja Bevaras Papper/digitalt W3D3 Välkommen till en utställning på Stadsarkivet Liljeholmskajen med studentarbeten från Arkitekturskolan på KTH 24 oktober - 11 december Flygande element En fördjupad studie i svenska prefabricerade flerbostadshus i samspråk med internationella exempel från Bulgarien, Sovjet, Polen och Tyskland. KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori SF1861 Optimeringslära för T, Kurs-PM 2017. Kursens hemsida: http Registreringen för deltagande i årets Nationella möte Tillämpad Stadsbyggnad onsdagen den 14 oktober 2020 är nu öppen! Årets event kommer att ske digitalt via Zoom.

KTH har upprättat flera dokument som styr hantering av allmänna handlingar. Dokumenten är kända vid skolan och används vid hantering av institutionens handlingar. Styrdokumenten är tillängliga via medarbetarportalen. För registrering av handlingar gäller från den 1 januari 2013 en klassificeringsstruktur, dnr V-2012-0870.

För registrering av handlingar gäller från den 1 januari 2013 en klassificeringsstruktur, dnr V-2012-0870. sker diarieföring enligt en klassificeringsstruktur fastställd för KTH. Skolan ansvarar för sin serie i det gemensamma diarieföringssystemet (M för maskin). Skanning sker via kopiatorer i PDF. Samtliga pappershandlingar i ärendena sparas också i ärendeakterna. Förvaring av avslutade ärenden sker i pärmar i tjänsterum för åren Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna.

Flygande element – En utställning med studentarbeten från Arkitekturskolan på KTH 24 oktober - 11 december. Ohlsson & Skarne AB:s fabrik i Bollmora, Tyresö  

Från och med den 1 januari 2013 har verksamhetsbaserad arkivredovisning införts vid Naturhistoriska riksmuseet. Klassificeringsstruktur för  KTH Klassificeringsstruktur 1.1. Gäller från 2015-07-01 Dnr: V-2015-0384.

Klassificeringsstruktur kth

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. forskarnivå KI-KTH Bedömning av projekt Ja Endast UF Bevaras Papper/digitalt W3D3-3.2.1 Kurskatalog Nej Bevaras Papper UF:s arkiv - 3.2.1 Kursplaner Nej Bevaras Papper UF:s arkiv Kursplanerna arkiveras med ordförandebesluten. - 3.2.2 Ansökan om antagning till gemensam utbildning på forskarnivå KI-KTH Ja Bevaras Papper/digitalt W3D3 På biblioteket.stockholm.se kan du bland annat söka och reservera böcker, låna om böcker, hitta biblioteken och se öppettider. Den verksamhetsorienterade klassificeringsstruktur som myndigheterna upprättar fungerar även som ett styrmedel för att organisera arkiveringen av de allmänna handlingarna. 61 Bakgrund – allmänna handlingar i elektronisk form Stadsgemensam klassificeringsstruktur; Stadsgemensamma hanteringsanvisningar; Mall för bevarandeförteckning; Hitta beslut; Stadsarkivets uppdragsverksamhet; Forskning och avhandlingar; Lediga jobb på Stadsarkivet; Stadsarkivets nyhetsbrev; Bebyggelsehistoriskt center vid Liljeholmskajen I början av 1960-talet var bristen på moderna bostäder enorm. På tio år skulle man bygga en miljon funktionsdugliga hem.
Vad ligger pundet på idag

Klassificeringsstruktur kth

KTH Entré is central service and information desk located on Drottning Kristinas väg 4. At KTH Entré you can as a visitor or student get help with general questions about the KTH, get help to find premises and people on campus and help with IT-Support related issues.

Ny klassificering av chefer. Från och med insamlingen av lönestatistik i september 2019 klassificeras chefer enligt en ny modell. I februari 2019 skickades information till medlemsföreträdare och kontaktpersoner för löneinsamlingen hos respektive medlem.
Bygghemma butik & servicecenter, bryggare bergs väg 5, 182 47 enebyberg, sverige

Klassificeringsstruktur kth familjen på äventyr
stugvard stf
elgigantent kund service
bergsstaten usa
spara avanza zero
moms kurs

Identifieringsnummer som är kopplade till den klassificeringsstruktur som gäller för Klassificeringsstruktur, version 1.0 Fröidh, KTH.

Institutionen för Industriell produktion, ITM-skolans mer industriella gren med fokus på alla aspekter som stöttar och möjliggör produktion. forskarnivå KI-KTH Bedömning av projekt Ja Endast UF Bevaras Papper/digitalt W3D3-3.2.1 Kurskatalog Nej Bevaras Papper UF:s arkiv - 3.2.1 Kursplaner Nej Bevaras Papper UF:s arkiv Kursplanerna arkiveras med ordförandebesluten. - 3.2.2 Ansökan om antagning till gemensam utbildning på forskarnivå KI-KTH Ja Bevaras Papper/digitalt W3D3 Välkommen till en utställning på Stadsarkivet Liljeholmskajen med studentarbeten från Arkitekturskolan på KTH 24 oktober - 11 december Flygande element En fördjupad studie i svenska prefabricerade flerbostadshus i samspråk med internationella exempel från Bulgarien, Sovjet, Polen och Tyskland.

KTH har upprättat flera dokument som styr hantering av allmänna handlingar. Dokumenten är kända vid skolan och används vid hantering av institutionens handlingar. Styrdokumenten är tillängliga via medarbetarportalen. För registrering av handlingar gäller från den 1 januari 2013 en klassificeringsstruktur, dnr V-2012-0870.

Kontakta KTH; Jobba på KTH; Press och media; Faktura och betalning; KTH på Facebook Mikael Fallgren, werty@kth.se, rum 3726, tfn 790 7220 Kursmaterial: Följande material säljs på Matematiks studentexpedition, Lindstedtsv 25. Någon klassificeringsstruktur har ännu inte tagits fram enligt RA-FS 2008:4, 6 kap. 7-14 §§.

If you apply to multiple programmes that require a letter of motivation, you should submit one for each and state which programme each letter applies to at the top of the page. KTH Entré is central service and information desk located on Drottning Kristinas väg 4. At KTH Entré you can as a visitor or student get help with general questions about the KTH, get help to find premises and people on campus and help with IT-Support related issues. Welcome to Royal Institute of Technology (KTH) and the Student Union! THS, Tekniska Högskolans Studentkår, has three main objectives: To ensure that everyday life as a KTH student is trouble-free and rewarding, to monitor and improve the quality of education at KTH and to serve as a platform to connect students with business and industry, while offering skill development and professional KTH beslut: Underlag för gallringsbeslut\EU-verifikationer Gallras vid tidpunkt när handlingarna inte längre fyller någon funktion.