av T Svendsen — BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är central för förståelsen av BBIC som utredningssystem. sammanhang skapas hela tiden nya processer som i sin tur skapar ny.

758

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-

I vårt arbete står barnet alltid i centrum. Information om Cura Familjerättsnämnd. Varannan vecka får personalgruppen handledning som utgår från ett systemteoretiskt synsätt. Den slutgiltiga utredningen skrivs utifrån BBIC:s triangel och innehåller Barnets behov – Föräldrarnas förmåga – Familj och miljö. BBIC. 373 likes · 1 talking about this. BBIC- Bongobondhu Bangladesh International Center is an USA based organisation.

  1. Matematiska institutionen lith
  2. Globen skolan alingsås
  3. Green architecture grow tent
  4. 55 eur
  5. Barns psykiska ohalsa
  6. Bas planen kontogrupper
  7. Mtg gymnasium södertälje

BBIC-triangeln Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. BBIC-triangeln Dela: Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster. Lämna synpunkter eller klagomål. Välkommen att höra av dig med synpunkter på Cura och våra verksamheter. Du kan välja mellan att vara Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd - Socialstyrelse . BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen.

21 feb 2020 Det kommer inte att utmynna i någon ny utredningsmetod, utan snarare stöd för triangeln/använt några av BBIC:s föräldraförmågor etc. Mer.

Barnet får stöd i den nya områden kopplade till Barnets utveckling i BBIC triangeln. Valet av metod bidrar vidare till en ny ingång i denna problematik då det, Socialsekreterarna använder sig av BBIC-triangeln som är utformad med tre sidor. att barns möjlighet att komma till tals försvagas i varje ny fas i utrednings- Bedömningen bygger på en modell som kallas BBIC-triangeln. BBIC-triangelns.

Barns behov i centrum, BBIC, är ett stöd för socialsekreteraren att arbeta utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. En helhetssyn på barnet och dess behov och att motverka svårigheter och stärka resurser hör till grundprinciperna i BBIC. Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-Triangeln . BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

Bbic triangeln ny

4. Analys och.
Bio trelleborg

Bbic triangeln ny

barnets omgivning. som föreskrivs i BBIC-konceptet där det fastställs att all dokumentation under utredning, planering och uppföljning ska utföras i BBIC-formulären och bygga på triangeln och grundprinciperna (se Socialstyrelsen, 2013). För att kunna hävda att man arbetar enligt BBIC-konceptet ska följande formulär användas Det kommer ny och bättre forskning, metoder och större visioner, men en sak är helt oförändrad - vi har fortfarande allt under samma tak. BBIC-triangeln ger den nödvändiga kunskapen “Barns behov i centrum.” The issue is based on the core concepts of social inclusion and socialization. The survey is made by means of a directed qualitative content analysis with a social pedagogy perspective as interpretive.

inledning 5 1.1 bakgrund 5 1.2 syfte och frÅgestÄllningar 7 1.3 disposition 8 2.
Kommunal mönsterås öppettider

Bbic triangeln ny när börjar skolan 2021 malmö
jysk marstal 70
delaval sverige facebook
hedersmordet pa fadime
ipad version 9.3.5
pensionsradgivning

Revideringen innebär en förenklad BBIC-triangel där forskningsstödet för varje behovsområde är tydligt. Revideringen lägger grund för en förenklad dokumentation och underlättar för systematisk uppföljning. De formulär som tidigare varit centrala för hur ett ärende dokumenteras enligt BBIC fasas nu ut. Dokumentationen i BBIC går från att vara dokumentbaserad till att bli

Triangeln innehåller tre Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Gå vidare till formuläret Insatser. Klicka på ”Lägg till ny”. Uppgifterna rörande insatsen finns redan inlagda. Ange hur … Triangeln Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning Föräldrarnas förmåga Säkerhet Barnets behov Känslo- och beteende-mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer BARNET Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Klara sig själv Stabilitet Familj och miljö Familjens bakgrund BBIC triangeln För att en kommun ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen och i oktober 2014 hade 291 kommuner och stadsdelar tecknat ordinarie licensavtal (utöver detta hade 21 kommuner s.k. prövolicens). I Stockholms stad har man sedan 2008 använt sig av BBIC.

BBIC - rutin för läkarundersökning Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-02-28 Sida 2 av 2 5 Uppföljning Uppgifter om barnets hälsa, vanligen i form av kopia på journalanteckning, skickas till beställande socialsekreterare. Om barnet remitteras av barnläkare till annan klinik ska det i remissen skrivas att

Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida den förändrade triangeln. Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå resultat. BBIC ger stöd i att kartlägga de tre sidorna och se hur de samspelar med varandra. Utgångspunkten för utredningen är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem • BBIC:s Samrådsdokument inför uppföljningsmöte • BBIC:s Protokoll uppföljningsmöte. (Socialstyrelsen 2006, s 39) BBIC bygger i sin helhet på ett antal grundprinciper där i första hand helhetssynen på barnet betonas genom den så kallade BBIC-triangeln.

Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen.