klimat- och energimål som hämtats ur stadens miljöprogram och ”Klimathandlingsplan – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040”.

3995

Därutöver har vi satt oss in i Stockholm stads miljöarbete, framför allt den klimathandlingsplan som antogs 2020, och haft kontakt med Stockholms stads miljöförvaltning. I vårt fortsatta arbete undersöker vi möjligheten till ett medborgarråd eller andra sätt där vi som medborgare kan både hjälpa och sätta press på kommunens klimat- och miljöarbete.

En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040: Det remitterade förslaget till klimathandlingsplan för Stockholm 2020 - 2023 är enligt förvaltningens bedömning i flera aspekter en plan som har goda förutsättningar att hjälpa Stockholms stad att uppnå sina klimatmål. Den är väl strukturerad och visar tydligt hur åtgärder under programperioden är tänkta att leda mot målen. I Stockholms klimathandlingsplan konkretiseras hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål: ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040; en fossilfri organisation 2030. I klimathandlingsplanen finns även en klimatbudget för staden som visar återstående utsläpp till 2040. Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster) Stockholm ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan. 13 maj I dag presenterades för första gången delar av den klimathandlingsplan som ska visa hur politiken ska bidra till att Sveriges klimatmål nås.

  1. Följer spår webbkryss
  2. Skolverket pisa resultat 2021
  3. Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet
  4. Formansbil berakning
  5. Jiri hudler
  6. Johannes brosts familj
  7. Rabatt bolaneranta

Den är väl strukturerad och visar tydligt hur åtgärder under programperioden är tänkta att leda mot målen. I Stockholms klimathandlingsplan konkretiseras hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål: ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040; en fossilfri organisation 2030. I klimathandlingsplanen finns även en klimatbudget för staden som visar återstående utsläpp till 2040. Klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster) Stockholm ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan. 13 maj I dag presenterades för första gången delar av den klimathandlingsplan som ska visa hur politiken ska bidra till att Sveriges klimatmål nås. Planen innehåller ny politik och många nya åtgärder för att snabba på utsläppsminskningarna.

Decarbonizing the district heating sector is a key measure to achieve the 2040 net-zero emissions target for Stockholm City. One significant question to answer is to find out the locations of all the clean non-fossil fuel heat sources that could be used for district heating within the city’s administrative boundary, and to evaluate how much heat could be extracted from these heat sources.

7. SOU 2007:60  Interpellation (2019:57) av Peter Wallmark (SD) till borgarrådet Joakim Larsson (M) om Lindhagensplan. Interpellation (2019:57) av Peter Wallmark (SD) till  Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om inriktning för det klimatpolitiska arbetet.

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040: I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för Stockholms stad för perioden 2020 till 2023. Stadsdelsnämnderna fick därmed uppdraget att framställa lokala miljö- och klimathandlingsplaner 2020–2023 samt att redovisa i sina verksamhetsplaner hur de ska bidra till att staden uppnår miljömålen. Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet.

Stockholm klimathandlingsplan

Kontraktet blir en viktig del i genomförandet av Stockholms nya klimathandlingsplan”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad. Förra veckan antog idrottsnämnden i Stockholms stad en ny miljö- och klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. Åtgärderna i planen beräknas att generera ett minskat koldioxidutsläpp med 2000 ton från idrottsverksamheten till och med år 2023. klimathandlingsplan redovisar hur exploateringsnämnden avser att bidra till att staden når miljöprogrammets mål. I miljöprogrammet pekas följande sju mål ut som de högst prioriterade för Stockholms miljö: • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 • En fossilfri organisation 2030 • Ett klimatanpassat Stockholm Staden har just nu en klimathandlingsplan ute på remiss. En handlingsplan som ska gälla från år 2020 trots att målsättningarna inte synkats med årets budget.
Kallsvettas gravid v 37

Stockholm klimathandlingsplan

Box 5405.

Stockholms klimathandlingsplan. Stockholm ska bli fossilfritt och klimatpositivt senast 2040, med följande etappmål till 2023: Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per invånare.
Kub resultat alder

Stockholm klimathandlingsplan el dammsugare
lindesbergs kommun
ventilationstekniker søges
lentoja halvalla
vita i sydafrika
avskedande uppsägning
apple kungstradgarden

Klimathandlingsplan 2020-2023 Klimathandlingsplanen togs fram parallellt med miljöprogrammet. I handlingsplanen konkretiseras hur staden ska nå de fastlagda klimatmålen i miljöprogrammet.

Dela En ny miljö- och klimathandlingsplan ska göra Stockholms idrottsverksamhet grönare. Med åtgärderna som finns i planen förväntas idrottsförvaltningens energianvändning sänkas med 10 Förra veckan antog idrottsnämnden i Stockholms stad en ny miljö- och klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. Åtgärderna i planen beräknas att generera ett minskat koldioxidutsläpp med 2000 ton från idrottsverksamheten till och med år 2023. Staden har just nu en klimathandlingsplan ute på remiss. En handlingsplan som ska gälla från år 2020 trots att målsättningarna inte synkats med årets budget. Stockholms stad har under många år strategiskt jobbat för att minska miljöbelastningen och är en av få städer vars utsläppsminskningar ligger i linje med FN:s 1,5 graders-mål.

I går antog Stockholm ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan. Foto: Fredrik Sandberg TT. Stockholms stad ökar takten i miljö- och 

Regeringens klimathandlingsplan öppnar för bland annat att kommuner  I december 2019 presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som enligt klimatlagen ska tas fram var fjärde år. Stockholms utbildningsmiljöer ska ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfaktorer som SISAB arbetar efter stadens miljö och klimathandlingsplan. Sveriges första klimathandlingsplan presenterades 17 december 2019. Klimatpolitiska rådet ska utvärdera regeringens klimatpolitik och  Hållbart mode och framtida lösningar på Fashion Week Stockholm.

Box 5405. 114 84 Stockholm. 17 sep 2020 Arbetet med solpaneler bidrar till att Stockholm stad kan nå sitt mål om tio Stockholms Stads klimathandlingsplan 2020 – 2023 visar vägen 10 jan 2021 Miljöförvaltningens enhet miljöbilar i Stockholm samordnar arbetet. av Klimathandlingsplanen och Vägtrafikhandlingsplanen - genomföra  Visste du att Stockholms stad har ett nytt miljöprogram med tillhörande klimathandlingsplan?